Připravované akce jsou k nahlédnutí na Facebookových strankách baru www.facebook.com/tyrkysbar

nebo na našem instagramovém profilu www.instagram.com/tyrkysbar!