Připravované akce jsou k nahlédnutí na Facebookových strankách baru. www.facebook.com/tyrkysbar